The Chi Machine® Therapeutic Massager
ENGLISH | VIETNAMESEChi Machine SDM-888
May-2020 ON SALE !!!

US$ 450.00
+ tax and shipping

(reg. price: US$ 549.00)

Để biết thêm chi tiết về sự thần diệu của máy khí công, quý vị có thể liên lạc:

  • Michael: 509-710-5350

  • Mary:     509-899-5058

Hoặc gọi điện thoại trực tiếp cho công ty HTE USA:

  • Văn phòng Los Angeles: 1-800-291-6088
  • Văn phòng New York:    1-800-547-1510

Xin ghi lại tên và ID của đại lý trước khi đặt mua máy. Khi đặt mua máy Chi-Machine, phải có tên & ID của đại lý:

Name: Ngoc-Yen Duong
Distributor ID: A257007
Email: orcasvlink@gmail.com

THANK YOU

 
maykhicong.com (c) 2013-2021