The Chi Machine® Therapeutic Massager
ENGLISH | VIETNAMESEChi Machine SDM-888
SALE !!! US$ 485.00
(reg. price: US$ 549.00)

Để biết thêm chi tiết về sự thần diệu của máy khí công, quý vị có thể liên lạc:

Mary Nguyen
Phone: 509-899-5058 (cell)

Hoặc gọi điện thoại trực tiếp cho công ty HTE USA:

  • Văn phòng Los Angeles: 1-800-291-6088
  • Văn phòng New York:    1-800-547-1510

Để đặt mua máy Chi-Machine, cần có tên & ID của đại lý:

Yen Duong
Distributor ID: A257007
Email: orcasvlink@gmail.com

THANK YOU

 
maykhicong.com (c) 2013-2019